FORGOT YOUR DETAILS?

Pila Olomučany je v provozu od roku 1993, kdy byla postavena tzv. na zelené louce. Je moderně technologicky vybavena, k dispozici jsou i výukové prostory pro studenty. V areálu se mimo hlavní pilnice s pásovými pilami, a také pilnice s klasickou rámovou pilou, nacházejí i manipulační linka pro druhování dříví, komorové sušárny řeziva, pařicí komora, čerpací stanice PHM, štípací automat na výrobu palivového dříví a v neposlední řadě čistička odpadních vod a ekologická kotelna na piliny a dřevní štěpku.

TOP