FORGOT YOUR DETAILS?

Manipulace

Hlavní technologií střediska je manipulační linka Baljer-Zembrod, uvedená do provozu v roce 1999. Tato manipulační linka sestává ze samotného manipulačního stroje Baljer-Zembrod (typ OB/30V – R.D. – EA) s hydraulickou rukou (OBX II.) a kolejnicové dráhy o délce 100 m. Roční kapacita linky je cca 25 000 m³.

Úkolem tohoto provozu je kompletní druhování a třídění silných surových kmenů, dodávaných z lokality OM školního podniku, a následné zásobování hlavní a malé pilnice výřezy. V současné době je polovina zpracovávaného objemu tvořena hmotou jehličnatou a druhá polovina hmotou listnatou.

TOP